STICHTING MUSET EN POSTERSQUARE ZIJN GEVESTIGD IN EINDHOVEN


STICHTING MUSET IS VRIEND VAN EN ONDERSTEUNT
Stichting Dierenplaatsing in Scheveningen

Hartendames 

BESTUUR STICHTING MUSET


Wanda Wormser Voorzitter                                        Elly de Neef  Secretaris/Penningmeester

PRIVACYVERKLARING

 

Dit is een privacy verklaring van Elly de Neef, secretaris en penningmeester en Wanda Wormser Bestuur van Stiching Muset. 

Postersquare is de Online Art Gallery van Stichting Muset.

Inzake de privacy van bezoekers de Online Art Gallery Muset  geld onderstaande Privacy verklaring.

 

Elly de Neef is Winkelbeheerder van de Online Art Gallery van Muset www.postersquare.com  ( in de verklaring verder genoemde Postersquare) is gevestigd in de Sint Catharinastraat 45, 5611 JB Eindhoven en in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
* Juridisch en administratief worden alle handelingen verzorgd door Postersquare Art Gallery van Muset ondergebracht bij Stichting Muset.

 

Contactgegevens
Stichting Muset – http://www.muset.nl -muset@bart.nl
Postersquare Art Gallery van Muset – http://www.postersquare.cominfo@postersquare.com

Inschrijvingsnummer KvK Stichting Muset 17101131

BTW 8068112862B01

Telefoon: +31 (0)40 2456529

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Elly de Neef, winkelbeheerder Postersquare verwerkt de persoonsgegevens die op verzoek worden verstrekt door de besteller voor aankoop van artikelen in de Online Art Gallery van Muset Postersquare.

 

MET WELK DOELEN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Elly de Neef, winkelbeheerder van Postersquare, verwerkt de opgegeven persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het afhandelen betalingen voor bestellingen
Verzenden van een Nieuwsbrief (ca. 3x per jaar)

Bestelde producten af te leveren op het opgegeven adres.
Elly de Neef, winkelbeheerder Postersquare, verwerkt ook de persoonsgegevens als Stichting Muset hier wettelijk toe is verplicht, zoals de gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

 

HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD   

Elly de Neef, winkelbeheerder van Postersquare, bewaard de opgegeven persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens
Persoonsgegevens: zolang de inschrijving op de nieuwsbrief voortduurt
Bedrijfs en/of persoonsnaam: 7 jaar na laatste factuurdatum
Rekeningnummers: 7 jaar na laatste factuurdatum.

 

KORT SAMENGEVAT

Stichting Muset en Postersquare Art Gallery van Muset gaan zorgvuldig om met de opgegeven persoonsgegevens en zullen deze nooit  aan derde partijen beschikking stellen of verkopen.

De Stichting Muset draagt zorg haar websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beveiligen

 

 

Het Bestuur van de Stichting Muset waardert het vertrouwen dat u stelt in de uitvoering van handelswijze van Postersquare en Stichting Muset en zullen alles in het werk stellen de persoonlijke informatie te beschermen